Creació de la imatge de marca de la ‘Benlloc International Wine Meeting’. Una aposta de l’ajuntament de Benlloc per recuperar i promocionar la cultura del vi. Particularment, l’elaboració local de vi de la ma de les seues bodegues locals.

L’ajuntament ens va confiar tant la creació de la imatge i les seues aplicacions gràfiques en difrents suports i merchandatge. Alhora, també vam ser les encarregades de la comunicació tant escrita com auidiovisual de la jornada.

VI Liga de impro Arteatre

Client: Arteatre